Usługi farmaceutyczne

Informacja o lekach

Informacja o lekach to usługa polegająca na uzyskaniu podstawowej wiedzy na temat stosowanych przez pacjenta lekach. Farmaceuta przekazuje pacjentowi rzetelną wiedzę dotyczącą wybranych preparatów. W przypadku przyjmowania leków i suplementów diety po raz pierwszy farmaceuta informuje o działaniu i odpowiednim dawkowaniu wybranych produktów. Zwraca uwagę na kluczowe elementy zaordynowanej przez lekarza farmakoterapii i dostosowuje je do potrzeb pacjenta. Ponadto wskazuje, jakie mogą pojawić się możliwe działania niepożądane, a także informuje, w jaki sposób należy postępować w razie pojawienia się ich. W przypadku kontynuacji leczenia, farmaceuta po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem odpowiada i rozwiązuje wszelkie wątpliwości oraz problemy związane z przyjmowaniem określonych produktów.

Artykuł:

https://leki.pl/poradnik/farmaceuta-zrodlo-rzetelnej-informacji-o-leku-czym-wlasciwie-zajmuja-sie-farmaceuci/
Link do bazy leków:
https://leki.pl/a-z/
Artykuły:
https://leki.pl/poradnik/dlaczego-warto-kupowac-leki-w-aptece-a-nie-w-supermarkecie/ https://leki.pl/poradnik/antybiotyki-9-najczesciej-zadawanych-pytan/

Porady dermokosmetyczne

Farmaceuta prowadzi porady dermokosmetyczne, które polegają na indywidualnym doborze produktów dermokosmetycznych, w zależności od potrzeb i preferencji pacjenta. Farmaceuta udziela porad dotyczących skóry problemowej i pomaga rozwiązać dermatologiczne dolegliwości. Szeroki przegląd wiedzy produktowej pozwala na dostosowanie dermokosmetyków dla każdego pacjenta.

Artykuły:
https://leki.pl/poradnik/przeglad-kremow-stosowanych-przy-azs/
https://leki.pl/poradnik/atopowe-zapalenie-skory-kilka-faktow-i-praktycznych-porad/

Leki recepturowe

Apteka/farmaceuta wykonuje leki recepturowe. Są to produkty lecznicze dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Wyróżnia się kilka postaci leków recepturowych: płynne (roztwory, mieszanki, krople, zawiesiny, emulsje), półstałe (maści) oraz stałe (proszki i czopki). Niewątpliwą zaletą leków recepturowych jest ich unikalny skład. Farmaceuci są w stanie wykonać złożone preparaty zawierające konkretne i potrzebne dla danego pacjenta substancje lecznicze.

Artykuł:
https://leki.pl/poradnik/lek-recepturowy-co-powinienes-o-nim-wiedziec/

Leki recepturowe jałowe

Apteka/farmaceuta wykonuje jałowe leki recepturowe. Podobnie jak “zwykłe” leki recepturowe, te jałowe również zawierają substancje lecznicze dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Niewątpliwie cechą, którą się zdecydowanie wyróżniają na tle pozostałych leków recepturowych to zachowanie najwyższych standardów dot. czystości mikrobiologicznej. Wymagają one specjalnych warunków do ich sporządzenia (m.in. loży aseptycznej), a także surowców odpowiedniej jakości. W aptece ogólnodostępnej wśród leków jałowych najczęściej wykonuje się krople lub maści oczne

Artykuł:
https://leki.pl/poradnik/lek-recepturowy-co-powinienes-o-nim-wiedziec/

Pomoc w doborze leków i suplementów

Farmaceuta na podstawie wywiadu i indywidualnych potrzeb pacjenta pomaga dobrać preparaty w lecznictwie drobnych dolegliwości, a także suplementy diety w celu wsparcia odpowiedniego funkcjonowania organizmu. Odpowiedni dobór preparatów dla każdego z pacjentów jest kluczowy ze względu na możliwe interakcje, które mogą występować podczas stosowania większej ilości leków i suplementów diety. Niemałe znaczenie ma również postać leku i jego dawkowanie. Bowiem między innymi od tych cech zależy przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjenta (tzw. compliance i adherence). W dobie zalewających ekrany telewizorów reklamy leków i suplementów diety, pacjenci bardzo często sięgają po produkty, których tak naprawdę nie potrzebują. Farmaceuta dzięki rozmowie, poznaje potrzeby i w racjonalny oraz optymalny sposób jest w stanie dobrać odpowiednie preparaty.

Artykuły:
https://leki.pl/poradnik/jak-leczyc-zapalenie-zatok-przynosowych/
https://leki.pl/poradnik/zaparcia-jak-je-wyleczyc-i-przeciwdzialac/
https://leki.pl/poradnik/witamina-b12-i-niedobor-wywolany-przyjmowaniem-metforminy/.

Wystawianie recept farmaceutycznych

Każdy magister farmacji posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta. Warto wspomnieć, że ta usługa jest uprawnieniem farmaceuty, lecz nie jego obowiązkiem. To oznacza, że każdy przypadek farmaceuta rozpatruje indywidualnie i podejmuje decyzję o ewentualnym wydaniu pacjentowi leku na receptę farmaceutyczną. Wynika to z odpowiedzialności, jaka przechodzi z lekarza na farmaceutę w momencie wydania leku.

W ramach recepty farmaceutycznej aptekarz nie może wydać leków psychotropowych i odurzających. Natomiast preparaty stanowiące antykoncepcję hormonalną mogą zostać wydane tylko w przypadku kontynuacji zlecenia lekarskiego. Recepta farmaceutyczna jest wystawiana w sposób elektroniczny w tej samej aptece, w której pracuje dany farmaceuta. Warto pamiętać, że w ten sposób leki wydawane są tylko za 100% odpłatnością, mimo że pacjentowi może przysługiwać zniżka na dany lek refundowany. W momencie wystawiania recepty, farmaceuta musi uzyskać od pacjenta szczegółowe dane personalne, tj. imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL.

Szczepienia

W 2021 roku uprawnienia magistrów farmacji zostały rozszerzone o możliwość kwalifikowania i wykonywania szczepień przeciwko COVID-19. Aptekarze, którzy decydują się na świadczenie tej usługi, muszą przejść dwustopniowe szkolenie, które przygotuje ich do pełnionej funkcji. Sama procedura szczepienia wykonywanego przez przeszkolonego farmaceutę, oprócz podania środka immunizującego, będzie obejmowała wypełnienie wstępnej ankiety przesiewowej, która dostarczy informacji pozwalających na zakwalifikowanie pacjenta do szczepienia. W przypadku gdy odpowiedzi zawarte w ankiecie nie będą jednoznaczne, ostateczną decyzję o zaklasyfikowaniu do szczepienia podejmie lekarz. 

Ponadto wspomniana usługa dostępna będzie nie tylko w szpitalach węzłowych, przychodniach POZ, ale także w niektórych aptekach, przyjętych do Narodowego Programu Szczepień. Pacjenci zainteresowani odbyciem szczepienia przeciwko COVID-19  w aptece będą mogli rejestrować się poprzez elektroniczny system rejestracji na stronie pacjent.gov.pl, telefoniczne lub bezpośrednio w aptecznym punkcie szczepień. 

Warto podkreślić, że do zaszczepienia w aptece konieczne będzie posiadanie e-skierowania, a przyjęcie kompletu szczepień pozwoli uzyskać certyfikat równoważny z wydawanymi przez inne punkty szczepień. 

Artykuły:

Przegląd lekowy

Polipragmazja to zjawisko wykorzystywania w leczeniu co najmniej 5 leków. Jest to szczególnie częste u osób w podeszłym wieku, które oprócz leczenia zaordynowanego przez specjalistę przyjmują dodatkowe preparaty np. zasugerowane przez rodzinę, czy znajomych. Przyjmowanie wielu leków zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych i interakcji prowadzących np. do nasilenia bądź zniesienia efektu terapeutycznego substancji. Farmaceuta posiada fachową wiedzę z zakresu farmakologii, dlatego może ocenić przyjmowane przez pacjentów leki pod kątem występowania interakcji.

Aby poprawnie przeprowadzić przegląd lekowy, konieczne są informacje dotyczące liczby i nazwy, dawek przyjmowanych przez pacjenta preparatów. W tym celu najlepiej przynieść opakowania przyjmowanych leków bezpośrednio do apteki. Podczas przeglądania leków farmaceuta wyeliminuje preparaty przeterminowane. Ponadto w przypadku niektórych grup leków np. sterydów wziewnych farmaceuta może poprosić o zademonstrowanie sposobu ich przyjmowania, tak by wykluczyć jakiekolwiek nieprawidłowości. W odpowiedzi na uzyskane informacje pacjent uzyska kompleksową ocenę stosowanej farmakoterapii i użyteczne wskazówki dotyczące łączenia leków z żywnością oraz innych technicznych aspektów przyjmowania zaordynowanych preparatów.  

Link do bazy interakcji: https://leki.pl/interakcje/

Link do bazy leków: https://leki.pl/a-z/

Artykuł: https://leki.pl/poradnik/farmaceuta-zrodlo-rzetelnej-informacji-o-leku-czym-wlasciwie-zajmuja-sie-farmaceuci/

Created with Fabric.js 3.6.3

Realizacja recept i wydawanie leków

Magistrowie farmacji zatrudnieni w aptekach posiadają uprawnienia do realizowania recept. Aktualnie w aptekach honorowane są recepty elektroniczne (e-recepty), klasyczne recepty papierowe, recepty weterynaryjne, recepty wystawione przez lekarzy specjalistów, pielęgniarki, położne, stomatologów oraz innych farmaceutów. Dodatkowo w aptekach istnieje możliwość realizowania m.in. wniosków na zakup wyrobów medycznych oraz import docelowy.

Warto zwrócić uwagę na to, że każda recepta posiada swoją datę ważności, w ramach której można pozyskać przepisane preparaty. W przypadku recept zawierających antybiotyki do stosowania wewnętrznego wynosi on 7 dni. Z kolei większość recept pozostaje ważna przez 30 dni od daty wystawienia. Odpłatność preparatów ustalana jest na podstawie informacji umieszczonych przez lekarza. W uzasadnionych przypadkach (np. gdy pacjentowi zabrakło ważnego leku, a nie posiada on preskrypcji lekarskiej) magister farmacji może wystawić pełnopłatną receptę farmaceutyczną, na podstawie której wyda konkretny preparat choremu.

Artykuły:

https://leki.pl/poradnik/farmaceuta-zrodlo-rzetelnej-informacji-o-leku-czym-wlasciwie-zajmuja-sie-farmaceuci/

https://leki.pl/poradnik/e-recepta-w-pigulce-zasady-realizacji-okres-waznosci/

https://leki.pl/poradnik/dlaczego-zmieniaja-sie-ceny-lekow-refundowanych/

Realizacja wniosków na wyroby medyczne

Pacjenci posiadający wystawione e-zlecenia mogą w aptekach realizować wnioski na zakup wyrobów medycznych. Do grupy produktów, które podlegają refundacji, zaliczyć można m.in. wyroby chłonne - pieluchomajtki, majtki chłonne, pieluchy anatomiczne czy wkładki urologiczne. Zniżka w ramach określonego limitu przysługuje pacjentom cierpiącym na konkretne jednostki chorobowe. Ostateczną decyzję o tym czy dany pacjent powinien uzyskać dopłatę do wyrobów medycznych, podejmuje osoba wystawiająca zlecenie. 

Farmaceuta pracujący w aptece posiada uprawnienia do realizowania zleceń na wyroby medyczne. Na podstawie poprawnie wystawionego dokumentu zazwyczaj można uzyskać maksymalnie do 90 sztuk wyrobów chłonnych miesięcznie. Warto podkreślić, że nowoczesne elektroniczne e-zlecenia wystawiane są na okres 12 miesięcy. Z kolei papierowe zlecenia (potwierdzane przez pracownika NFZ) zachowują ważność przez 6 kolejnych miesięcy. We wszystkich aptekach zlecenia realizowane są z pominięciem miesięcy, które upłynęły od daty wystawienia. 

Artykuł: https://leki.pl/poradnik/farmaceuta-zrodlo-rzetelnej-informacji-o-leku-czym-wlasciwie-zajmuja-sie-farmaceuci/

Edukacja o wpływie substancji psychoaktywnych na psychomotorykę

Artykuły:

Dostarczanie leków do domu pacjentom unieruchomionym

Dostarczanie leków do domu pacjentom unieruchomionym, to nowy, rozwijający się pomysł mający na celu poprawę dostępu do leków wśród obywateli Polski. Jest to usługa szczególnie skierowana do osób w podeszłym wieku, obłożnie chorych, czy poddanych kwarantannie. 

W uzasadnionych przypadkach farmaceuci z niektórych aptek mieliby dostarczać zakupione przez pacjentów leki bezpośrednio pod ich adresy zamieszkania. Medykamenty byłyby dostarczane przez samych pracowników apteki lub wynajęte firmy kurierskie. Preparaty przewożone byłyby z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, tak by warunki transportu nie wpłynęły na jakość medykamentów.

Do zrealizowania e-recepty z dostawą leków do domu wystarczyłby kontakt z najbliższą apteką świadczącą tego typu usługę. Podczas rozmowy konieczne byłoby podanie 4-cyfrowego kodu preskrypcji oraz numeru PESEL. 

Warto podkreślić, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, w przypadku osób poddanych kwarantannie dostarczone leki zostałyby pozostawione bezkontaktowo pod drzwiami mieszkania pacjenta. 

Created with Fabric.js 3.6.3

Edukacja w postępowaniu w sytuacjach nagłych

Artykuły:

Przypomnienie o stosowaniu leku

Przypomnienie o lekach to usługa wychodząca naprzeciw zabieganiu i roztargnieniu dzisiejszego społeczeństwa. W ramach tego przedsięwzięcia farmaceuta będzie mógł telefonicznie informować pacjenta o zbliżającym się końcu ważności recepty i lekach, które pozostały jeszcze do odebrania. Ponadto będzie mógł przekazywać informacje o złożonych przez pacjenta zamówieniach, które są gotowe do odebrania. 

W uzasadnionych przypadkach aptekarz będzie mógł kontaktować się z pacjentami, by przypomnieć im o konieczności zażycia leków. Działanie to nie tylko poprawi dostęp do opieki medycznej, ale również zwiększy skuteczność farmakoterapii. Pacjenci regularnie przyjmujący leki rzadziej doświadczają nagłych zaostrzeń choroby i szybciej zdrowieją. Dodatkowo codzienne telefony przypominające do pacjentów w wieku podeszłym pozwolą na bieżąco kontrolować ich stan zdrowia i natychmiast reagować w przypadku jakichkolwiek zmian.

Pomoc w wyznaczeniu daty kolejnej wizyty u lekarza

Artykuły:

Informacje o leczeniu cukrzycy

Cukrzyca jest jedną z najczęściej występujących chorób metabolicznych w kraju. Ze względu na kompleksowe leczenie i utrudniony dostęp do specjalistów, pacjenci często nie posiadają klarownych informacji dotyczących farmakoterapii cukrzycy i ewentualnych powikłań choroby. 

Farmaceuci, bazując na wiedzy, mogą wytłumaczyć podstawowe zagadnienia związane z cukrzycą. Ponadto mogą przekazać informacje dotyczące sposobu działania przepisanych leków, dawkowania oraz ewentualnych działań niepożądanych. Po krótkim wywiadzie mogą przeanalizować dotychczasowy styl życia pacjenta i udzielić wskazówek, które pozwolą precyzyjniej kontrolować poziom glukozy we krwi. Farmaceuta może wprowadzić pacjenta w inne, istotne z punktu widzenia diabetyka zagadnienia, takie jak: różnica między węglowodanami a cukrami czy precyzyjna analiza składu produktów spożywczych.

Warto podkreślić, że farmaceuci mogą wydawać pacjentom urządzenia diagnostyczne m.in. glukometry oraz pomóc w dobraniu odpowiednich pasków diagnostycznych. Podczas prezentacji urządzenia mogą przedstawić poprawną technikę pomiaru glikemii i wartości referencyjne, które pozwolą na interpretację wyników.

Artykuły: 

https://leki.pl/poradnik/cukrzyca-typu-3/

https://leki.pl/poradnik/cukrzyca-ciazowa-jako-stan-zagrozenia-dla-przyszlej-mamy-i-jej-dziecka/

Porady z zakresu leku roślinnego

Artykuły:

Zalecenia dotyczące żywienia medycznego

W niektórych sytuacjach farmaceuta może zaproponować pacjentowi lub jego rodzinie skorzystanie z efektywnej metody wspomagania leczenia, jaką jest żywienie medyczne. Preparaty tego typu stanowią źródło energii i składników odżywczych, które pomagają w szybszej regeneracji organizmu np. po chorobie nowotworowej.

Bazując na swojej specjalistycznej wiedzy, farmaceuta może przedstawić zalety tej formy żywienia i zaproponować skorzystanie z konkretnych preparatów. 

Jeśli pacjent jest w stanie samodzielnie przyjmować pokarm – wtedy zasugeruje skorzystanie ze środków podawanych dojelitowo (przez przewód pokarmowy). Jeśli stan chorego nie pozwala na podawanie pokarmu w sposób tradycyjny, farmaceuta może zasugerować wdrożenie żywienia pozajelitowego. Farmaceuci zatrudnieni w szpitalach biorą udział w przygotowywaniu mieszanek przeznaczonych do żywienia pozajelitowego. Worki wydawane są na podstawie zleceń lekarskich, a sam skład dopasowywany jest do potrzeb konkretnego pacjenta.

Zalecenia dietetyczne w chorobach przewlekłych

Dieta jest ważnym elementem terapii chorób przewlekłych. Po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu farmaceuta jest w stanie wyłapać nieprawidłowości w diecie chorego. Aptekarz w zrozumiały sposób tłumaczy konsekwencje niezdrowych wyborów żywieniowych oraz proponuje proste zmiany mające na celu poprawę ogólnego dobrostanu pacjenta. Ponadto w uzasadnionych przypadkach np. gdy istnieje ryzyko występowania zaburzeń odżywiania, może skierować pacjenta do specjalisty.


Podczas wywiadu farmaceuta zbiera również informacje na temat przyjmowanych przez chorego leków, dzięki czemu może poinformować o niebezpieczeństwie wynikającym z łączenia konkretnych leków ze składnikami pożywienia czy pewnymi napojami. W przypadku zdiagnozowania niedoborów witamin i składników odżywczych aptekarz może zaproponować preparat, który w bezpieczny sposób dostarczy do organizmu składnik będący w niedomiarze. 


Artykuły:

https://leki.pl/poradnik/farmaceuta-zrodlo-rzetelnej-informacji-o-leku-czym-wlasciwie-zajmuja-sie-farmaceuci/

https://leki.pl/poradnik/soki-owocowe-dlaczego-nie-nalezy-popijac-nimi-lekow/

https://leki.pl/poradnik/witaminy-po-60-roku-zycia-na-co-zwrocic-uwage/

Wsparcie w rzucaniu palenia

Farmaceuci to osoby posiadające obszerną, specjalistyczną wiedzę z zakresu farmakoterapii, z uwzględnieniem terapii uzależnień. Osoby decydujące się na wyjście z nałogu palenia mogą zgłosić się z prośbą o pomoc do magistra farmacji. Aptekarz nie tylko wytłumaczy szkodliwy wpływ nałogu na organizm, ale także przedstawi strategię wyjścia z nikotynizmu. 


Farmaceuta udzieli pacjentowi informacji, jakich objawów może doświadczać w trakcie odstawienia i zaproponuje dodatkowe metody farmakologiczne (m.in. gumy z nikotyną, tabletki wspomagające rzucanie palenia), które zwiększą skuteczność działań. Na życzenie pacjenta aptekarz może również pokierować do lokalnej grupy wsparcia i zaproponować niefarmakologiczne rozwiązania, które zmotywują do walki o zdrowsze życie i pomogą zwyciężyć z nałogiem.  


Artykuły: 

https://leki.pl/poradnik/jakie-ryzyko-niesie-ze-soba-palenie-papierosow-w-ciazy/

https://leki.pl/poradnik/nikotynowa-terapia-zastepcza-metoda-na-rzucenie-palenia/

Edukacja dietetyczna

Jedną z usług, które może świadczyć farmaceuta w aptece, jest edukacja dietetyczna. Polega na objaśnianiu pacjentowi kwestii związanych z prawidłowym odżywianiem. Nie ulega wątpliwości, że rezygnacja z określonych pokarmów bądź włączenie pewnych produktów w codzienną dietę wywiera niebagatelny wpływ na zdrowie i samopoczucie. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia związana z odpowiednim wchłanianiem leków. Farmaceuta informuje pacjenta o tym, w jaki sposób przyjąć dany preparat, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niekorzystnych interakcji z pożywieniem.

Co więcej, zaznacza także, które pokarmy wspierają działanie określonych leków, wyrobów medycznych lub suplementów diety. Informacje uzyskane w aptece w ramach edukacji dietetycznej mają również za zadanie przeciwdziałać ryzyku rozwoju niektórych chorób, takich jak np. cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, zwyrodnienia stawów czy zaburzenia wzroku. Pamiętajmy jednak, że choć farmaceuta posiada szeroką wiedzę w dziedzinie żywności i żywienia, konsultacja z nim nie zastąpi wizyty u dyplomowanego dietetyka.

Artykuły: 

https://leki.pl/poradnik/leki-przeciwbolowe-czy-nasze-menu-ma-na-nie-wplyw/

https://leki.pl/poradnik/efekt-serowy-czyli-niebezpieczne-polaczenie-lekow-z-serami/

https://leki.pl/poradnik/kiedy-brac-probiotyk-przed-czy-po-jedzeniu/

https://leki.pl/poradnik/moje-dziecko-chce-przejsc-na-wegetarianizm-czy-to-zdrowe/

Pomoc w walce z pasożytami

Zwalczanie pasożytów to trudny temat, wymagający posiadania fachowej wiedzy. Właśnie z tego powodu pacjenci udają się do specjalistów, którzy proponują odpowiednie leczenie mające na celu pozbycie się niechcianych „gości”. W walce z pasożytami stosuje się preparaty na receptę (przepisywane przez lekarza) lub dostępne bez recepty, które można wykupić od ręki w aptece. Rolą farmaceuty jest w tym przypadku doradzenie pacjentowi takiego produktu, który pozwoli skutecznie rozprawić się np. z owsicą lub wszawicą owłosionej skóry głowy. Pacjent uzyska informacje na temat prawidłowego stosowania tabletek lub zawiesin, szamponów, aerozoli oraz płynów. Ponadto farmaceuta udzieli instrukcji w kwestii właściwego usuwania kleszczy, a także udzieli porad na temat używania repelentów (odstraszających meszki, komary i kleszcze). W aptece dowiemy się również jakie preparaty są bezpieczne dla dzieci w określonym wieku, a które mogą być stosowane jedynie przez osoby dorosłe.

Co więcej, farmaceuta wskaże produkty wspomagające walkę z infekcjami oczu wywołanymi przez nużeńce. Doradzi również jakich zachowań unikać, aby zapobiec chorobom wywołanym przez pasożyty.

Artykuły: 

https://leki.pl/poradnik/kleszcz-obawy-metody-usuwania-ochrona/

https://leki.pl/poradnik/nuzeniec-ludzki-jak-pozbyc-sie-pasozyta/

https://leki.pl/poradnik/owsik-ludzki-jak-poradzic-sobie-ze-swedzacym-problemem/

Edukacja o alergenach

Alergia to jedna z najpopularniejszych chorób sezonowych dotykających osoby w każdym wieku. Pacjenci skarżą się często na zaczerwienienie i pieczenie oczu, uporczywy kaszel czy wodnisty katar. Rolą farmaceuty w tym zakresie jest wstępne rozpoznanie alergii i polecenie tych preparatów (dostępnych bez recepty), które wspomogą walkę z alergią. Mogą to być tabletki, syropy, krople, maści i żele – ich dobór zależy nie tylko od stopnia nasilenia dolegliwości, ale także od wieku pacjenta. Farmaceuta w swojej praktyce natyka się na różne przypadki dolegliwości alergicznych.

Właśnie z tego powodu tak ważna jest edukacja, dzięki której pacjent dowiaduje się więcej na temat potencjalnych alergenów wywołujących (lub mogących wywołać) uczulenie. Alergenem mogą być bowiem zarówno pyłki roślin, jak i pokarm, jad owadów błonkoskrzydłych, promieniowanie słoneczne, a nawet środki służące do prania ubrań. Na podstawie informacji zebranych od pacjenta farmaceuta poleca preparaty OTC, które pomogą złagodzić przebieg alergii. Jednak jeśli objawy są nasilone, zaleca wizytę u lekarza.

Artykuły: 

https://leki.pl/poradnik/alergia-na-jad-owadow-jak-sie-uchronic-przed-konsekwencjami/

https://leki.pl/poradnik/alergia-gdzie-nalezy-szukac-jej-zrodla/

https://leki.pl/poradnik/jak-odroznic-katar-sienny-od-przeziebienia/

Diagnostyka ryzyka chorób

Farmaceuci posiadają szeroką wiedzę na temat czynników ryzyka chorób. Stanowią więc silne ogniwo wśród zawodów medycznych propagujących zdrowy, zbilansowany styl życia. Pacjenci mogą na tej wiedzy sporo skorzystać. Farmaceuta podpowiada jakie działania profilaktyczne podjąć, aby zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób układu krążenia (m.in. miażdżycy, nadciśnienia tętniczego), cukrzycy typu 2, chorób układu oddechowego (POChP, astmy oskrzelowej), a nawet depresji. Pacjent dowiaduje się również, które preparaty wspomagają walkę z otyłością, a nawet uzależnieniem od papierosów i innych używek. Nie bez znaczenia pozostaje także edukacja na temat konieczności podejmowania badań diagnozujących nowotwory dotykające m.in. przewód pokarmowy, narządy płciowe czy skórę.

Diagnoza ryzyka chorób to bardzo ważny punkt na długiej liście usług świadczonych w aptece. Jest bowiem kluczowym elementem opieki farmaceutycznej, która wydobywa potencjał drzemiący w wiedzy farmaceutów. Wywiad z pacjentem pozwala im ocenić czy dana osoba jest narażona na czynnik sprzyjający rozwojowi określonej dolegliwości.

Artykuły: 

https://leki.pl/poradnik/nadcisnienie-tetnicze-charakterystyka-i-diagnoza/

https://leki.pl/poradnik/cukrzyca-ciazowa-jako-stan-zagrozenia-dla-przyszlej-mamy-i-jej-dziecka/

Leczenie podstawowych chorób oczu

Leczenie podstawowych chorób oczu to kolejna usługa świadczona przez farmaceutów. Dolegliwości te mogą mieć różnorodne podłoże: alergiczne, bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze lub wywołane różnego rodzaju zwyrodnieniami. Choć pacjent nie zostanie poddany dokładnym badaniom diagnostycznym, zyska cenne informacje na temat rozpoznania i leczenia zespołu suchego oka, alergicznego lub infekcyjnego zapalenia spojówek, a nawet gradówki oraz jęczmienia. W przypadku zaawansowanego problemu farmaceuta zaleci pacjentowi wizytę u okulisty.

Niekiedy bywa, że dolegliwości obejmujące narząd wzroku wynikają z ekspozycji na szkodliwe czynniki, takie jak np. wielogodzinna praca przed komputerem, smog lub suche powietrze. Zdarza się również, że nieprzyjemne dolegliwości ze strony oczu są następstwem choroby układowej lub przyjmowania określonych leków. Farmaceuta wyciąga wnioski na podstawie informacji przekazanych przez pacjenta i dzięki temu może dobrać leki, suplementy diety lub wyroby medyczne, które pomogą rozprawić się z uciążliwym problemem.

Artykuły: 

https://leki.pl/poradnik/gradowka-i-jeczmien-diagnostyka-oraz-leczenie/

https://leki.pl/poradnik/jak-zadbac-o-oczy-preparaty-z-luteina-i-dzien-okulistyki/

Wystawienie recept kontynuowanych

Możliwość wystawiania recept kontynuowanych jest odpowiedzią na przygotowanie przez konkretnego lekarza zlecenia dotyczącego kontynuacji terapii produktem leczniczym, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobem medycznym. Wspomniane zlecenie lekarskie musi być wystawiona w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej (SIM). 


Magister farmacji na podstawie wspomnianego zlecenia może wystawić receptę kontynuowaną, pozwalającą na wydanie kolejnych opakowań przyjmowanego przez pacjenta leku. Wspomniane przedłużenie terapii możliwe jest na okres do 12 miesięcy od daty wystawienia recepty.  Łączna ilość przepisanego w ten sposób środka nie może przekroczyć ilości niezbędnej do 360-dniowego okresu stosowania (wyliczonego na podstawie zamieszczonego przez lekarza dawkowania).  


Warto podkreślić, że w ramach tej usługi farmaceuta będzie mógł wypisywać recepty na leki o kategorii dostępności Rp. lub Rpz. (z wyłączeniem Rpw.). Recepta kontynuowana wystawiona przez magistra farmacji powinna być realizowana z odpłatnością określoną pierwotnie przez lekarza. 


Artykuły:

https://leki.pl/poradnik/farmaceuta-zrodlo-rzetelnej-informacji-o-leku-czym-wlasciwie-zajmuja-sie-farmaceuci/

https://leki.pl/poradnik/leki-oryginalne-zamienniki-odpowiedniki-o-co-w-tym-chodzi/

Postępowanie z ranami

Artykuły:

Postępowanie z oparzeniami

Artykuły:

Pomoc w obsłudze sprzętów medycznych

Farmaceuta jest osobą przeszkoloną w zakresie obsługi podstawowych sprzętów medycznych m.in. nebulizatorów, ciśnieniomierzy, termometrów bądź pulsoksymetrów. Aktualnie wiele aptek posiada w swoim asortymencie tego typu produkty. Dlatego warto skonsultować się z aptekarzem przed zakupem i pierwszym użyciem sprzętu.


Magister farmacji bazując na swojej wiedzy, doradzi jakie urządzenie wybrać. Ponadto poinstruuje jak prawidłowo wykorzystywać sprzęt do diagnostyki czy leczenia oraz w jaki sposób dbać i konserwować urządzenie. W konkretnych przypadkach może również np. udzielić informacji na temat tego jak przygotować roztwór do nebulizacji z wykorzystaniem konkretnego leku.


Z kolei w przypadku urządzeń diagnostycznych takich jak m.in. pulsoksymetry, ciśnieniomierze czy glukometry farmaceuta dodatkowo poinformuje o referencyjnych zakresach pomiarów oraz pomoże zinterpretować wyniki. W przypadku gdy uzyskane rezultaty będą odbiegały od przyjętych norm, zasugeruje kontakt ze specjalistą. 


Artykuły:

https://leki.pl/poradnik/farmaceuta-zrodlo-rzetelnej-informacji-o-leku-czym-wlasciwie-zajmuja-sie-farmaceuci/

https://leki.pl/poradnik/cisnieniomierz-rodzaje-urzadzen-i-zasady-pomiarow/


Pomoc z pacjent.gov.pl

Artykuły: