PETYCJA

Teraz Ustawa

Apel o Ustawę o Zawodzie Farmaceuty

Niedawno prace zakończył Zespół ds. Opracowania Projektu Ustawy o Zawodzie Farmaceuty. Z doniesień medialnych wynika, że gotowy projekt Ustawy trafił na biurko Ministra Zdrowia 15 stycznia 2019 r. Jest to projekt będący efektem pracy ekspertów i przedstawicieli wszystkich stron i obszarów polskiej farmacji: naukowców, urzędników, aptekarzy i szpitalników. My – niżej podpisani – z całą mocą apelujemy do Ministra Łukasza Szumowskiego o wprowadzenie tego projektu na kolejny etap procesu legislacyjnego.

Jako grupa zawodowa specjalistów ochrony zdrowia, należących do zawodów zaufania publicznego, już od ponad 25 lat czekamy na jednolity akt prawny, który ureguluje kwestie związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty w Polsce. Głęboko wierzymy, że To Ministerstwo Zdrowia i Ten Rząd są w stanie dokonać tego, na co czekają całe pokolenia farmaceutów w Polsce! Szczególnie, że polska farmacja, system ochrony zdrowia oraz pacjenci, jak nigdy dotąd potrzebują tej regulacji.

Wsparcie dla systemu ochrony zdrowia

Ustawa o Zawodzie Farmaceuty jest niezbędna po to, by farmaceuci mogli wesprzeć system ochrony zdrowia swoimi umiejętnościami i wiedzą. Niezwłocznego uregulowania wymagają kwestie związane z możliwością świadczenia przez farmaceutów opieki farmaceutycznej oraz rolą farmaceutów klinicznych w szpitalach. Tylko w ten sposób możliwe będzie wykorzystanie ich pełnego wykształcenia i umiejętności. W sytuacji, gdy system ochrony zdrowia boryka się niedoborem lekarzy, pielęgniarek oraz długimi kolejkami do specjalistów, wsparcie ze strony farmaceutów wydaje się najbardziej oczywistym rozwiązaniem. A umożliwiające to narzędzia znalazły się właśnie w projekcie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty.

Niezależność farmaceutów i bezpieczeństwo pacjentów

Pilnego uregulowania wymagają kwestie dotyczące niezależności farmaceutów – szczególnie w obliczu patologicznych modeli biznesowych, które obecne są w polskich aptekach. Przykładem funkcjonujących na tym rynku patologii jest chociażby nagłośniona niedawno przez media historia z Jarocina – gdzie apteka funkcjonowała mimo nieobecności w niej farmaceuty, a pracująca w niej techniczka farmaceutyczna wydała pacjentowi dziesięciokrotnie wyższą dawkę morfiny. Ustawa o Zawodzie Farmaceuty jest sposobem na uregulowanie niezależności farmaceutów i zwiększenie ich odpowiedzialności za funkcjonowanie apteki. Szczególnie w obliczu merkantylnych pobudek ich pracodawców – przedsiębiorców działających na tym rynku.

Wprowadzenie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty jest gwarancją ewolucji zawodu farmaceuty w Polsce, tak jak to ma miejsce w innych krajach. To dokument, który dla polskiej farmacji będzie wielkim krokiem naprzód. To także wielka szansa i możliwości dla polskiego systemu ochrony zdrowia.

Zbieranie poparcia pod petycją zostało zakończone.

Dziękujemy za wszystkie głosy. Petycję poparły 2343 osoby.

Petycję popierają:

Kontakt do autorów petycji:

mgr farm. Łukasz Waligórski
lukasz.waligorski@farmacja.net